Famous Ave Maria and Czech baroque music - Program of the concert

 

Program of the concet Famous Ave Maria and Czech baroque music in the church of St. Francis in the Old Town of Prague - the home of the knights with red cross and red star.

Program koncertu Slavné Ave Maria a česká barokní huba v kostele křižovníku s červenou hvězdou - svatého Františka na Starém Městě pražském u Karlova mostu

 • Antonio Vivaldi: Laudamus Te
 • Johann Sebastian Bach: Preludium and fugue F Major
 • Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu, Aria from oratorio Joshua
 • Joseph Haydn: Welch ein Gluck
 • Josef F. Norbert Seger: Toccata and Fugue in D
 • W. A. Mozart: Alleluja
 • César Franck: Panis Angelicus
 • Giuseppe Verdi: Aria Ingemisco tahquam reus / Adolphe Adam – O Holy Night
 • František Xaver Brixi: Fugue C Major
 • Antonín Dvořák: Two Biblical songs / Zpívejte Hospodinu
 • B. M. Černohorský: Toccata C major
 • Franz Schubert: Av Maria
 • Charles Gounod: Ave Maria
 • Georges Bizet: Agnus Dei

Performing artists: Michaela Rósza Růžičková - Soprano, Dušan Růžička - Tenor and Markéta Šmejkalová - Organ

Na koncertě účinkují: Michaela Rósza Růžičková - soprán, Dušan Růžička - tenor a Markéta Šmejkalová - varhany